PlanDesk Welcome
Nog steeds ontbreekt het ultieme ontwikkelhulpmiddel waarmee je slechts op conceptueel niveau hoeft aan te geven wat je wilt en waarna via een druk op de knop het gewenste software systeem ontstaat.
Het komt nog altijd aan op het goed inventariseren van allerlei details.

Maar er is hoop. Een aantal ontwikkelingen hebben er toe geleid dat programmeren steeds productiever is geworden:
 • Het stellen van standaarden is de belangrijkste. Deze standaarden dienen dan bij voorkeur bewaakt te worden door onafhankelijke instanties (zoals bijvoorbeeld w3c.org).
  Denk hierbij aan standaarden als HTML, XML. Helaas blijken grote marktpartijen (Microsoft, Google, Apple) er telkens toch nèt iets anders of te denken waardoor de ontwikkelaar niet in één keer klaar is!
 • Object oriëntatie is een zeer belangrijkere doorbraak geweest in programmeerland. Het bijeenbrengen van data en functies, de mogelijkheden van overerving en het via open standaarden kunnen combineren van objecten, heeft het programmeren ingrijpend veranderd. Zo kunnen bijvoorbeeld toepassingen als MS Word en MS Excel dankzij de beschikbare componenten, geïntegreerd worden in andere software.
 • Ondanks het bestaan van diverse dialecten is het dankzij de Standard Query Language (SQL) een stuk eenvoudiger geworden met verschillende (relationele) databases te werken en deze te combineren binnen een toepassing.
 • De invloed van internet is op de productiviteit van ontwikkelaars enorm geweest. Zij waren de eersten die het medium (al in de tijd van de "newsgroups") volop gebruikte om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Zij vormden daarmee een community zoals er nog vele gevolgd zijn.
 • Dit delen van kennis en ervaringen heeft geleid tot de opkomst van opensource-software. Opensource als deeloplossing, maar ook als volwaardige eindproduct. Opensource mag, mits weer teruggeleverd aan de bron, door een ieder worden verbeterd, aangepast of worden uitgebreid. De vrees dat dit alleen maar rampzalige resultaten zou opleveren, is ongegrond gebleken. Apache, PHP, MySQL, Linux tonen dit aan. Het één en ander wil nog niet zeggen dat opensource hierdoor kostenloos. Het vereist kennis, vaardigheden en handelingen om de software te installeren, configureren en in relatie te brengen met de bedrijfsprocessen.
Bij de ontwikkeling van software wordt door PlanDesk gebruik gemaakt van de bovenstaande fenomenen.
Hierdoor kan programmatuur worden gebaseerd op de volgende (aanwezige) infrastructuur:

Databases o.a. MSSQL, MySql, Firebird, Oracle, Informix, InterBase, SQLite, MSAccess, ADO, ODBC
Gelaagdheid Client-server, multi-tier, Com-objecten, ActiveX, webservices, AJAX
Broncodes C, C#, .Net, Pascal, RAD-Studio, (Visual) Basic, SQL(-T)
Internet (client) HTML(5), Javascript, JSON, CSS(3), SVG, jQuery, HTML-DOM
Internet (server) REST, SOAP(WDSL), (PHP), JSON, DataSnap, XML

Gebaseerd op de bovenstaande technieken is de PD PM Kit ontstaan die als antwoord dient op de vraag van veel organisaties naar software die:
 • zich voegt naar de eigenschappen van de organisatie en niet andersom
 • maatwerk levert voor de prijs van standaard software
 • snel werkbare resultaten oplevert
 • zich zonder risico's laat invoeren
 • samenwerkt met bestaande systemen waardoor geen kapitaalvernietiging wordt veroorzaakt
De PD PM Kit heeft als kenmerken:
 • To-the-point
 • Motiverend
 • Veelzijdig
 • Flexibel
 • Connectief
 • Communicatief
 • Co÷peratief
 • Schaalbaar
Dankzij de inzet van de PD PM Kit is het mogelijk te accepteren dat opdrachtgevers/eindgebruikers in eerste aanleg niet precies kunnen aangeven wat ze nodig hebben of andersom gesteld dat de ICT-er niet onmiddellijk begrijpt wat opdrachtgevers/eindgebruikers willen.
Het is opvallend dat deze (wederzijdse) precisie pas ontstaat als de schermen beschikbaar zijn en er gewerkt moet worden met het opgeleverde systeem. Dan borrelen als vanzelf de details naar boven.
De "agility" (of in het Nederlands: behendige, lenige, rappe) eigenschappen van de PD PM Kit maken het mogelijk snel in te spelen op deze voortschrijdende inzichten.

Een aantal plaatjes die er bij horen:

PlanDesk Welcome

PlanDesk Welcome

Interessant? Vraag dan het white-paper op van de PD PM Kit door een verzoek hierom op te sturen naar info@plandesk.nl