PlanDesk Welcome
De dialoog tussen ICT-er en eindgebruikers blijkt vaak moeizaam te zijn en vormt een bedreiging voor het succes van projecten.
Als ICT dienstverlener laat PlanDesk daarom de pragmatiek de boventoon voeren.

PlanDesk pretendeert bekend te zijn met zowel de sterke als de zwakke kanten van de belanghebbenden binnen een ICT-project en verstaat de kunst om met partijen op een open en gelijkwaardige wijze te communiceren.
Dit maakt de risico's van de projecten die PlanDesk ter hand neemt gering.

De dienstverlening van PlanDesk richt zich op:
  • het ontwikkelen van software (van korrel tot borrel)
  • optimalisatie organisatie
  • projectmanagement
  • pakketselectie
De unieke eigenschappen en processen van de opdrachtgever gecombineerd met realiteitszin vormen het uitgangspunt bij het invullen van de wensen van opdrachtgevers.
Niet alleen het eindresultaat is van belang, maar ook de weg er naartoe (de transitie). Ter vergelijk: in de wegenbouw kan men maar beperkt verkeersstromen stilleggen om projectonderdelen te installeren.
Liever een traject via twee stappen dat bij elke stap een werkbare resultaat oplevert en dat door iedereen begrepen wordt, dan een onoverzichtelijke sprong in het diepe.
Er zijn teveel bewijzen dat de kans dat dit niet goed afloopt groot is.

PlanDesk kijkt bijvoorbeeld naar de reeds beschikbare (vaak met enige minachting als "legacy" aangeduide) systemen. Als dergelijke systemen uitstekend hun taken uitvoeren, is aansluiting de logische stap.
De (aanvullende) wensen die leven zijn vaak terug te voeren op de noodzaak aan te sluiten op nieuwe technologieën (bijvoorbeeld een web-extensie).
PlanDesk verzet zich tegen de vanzelfsprekendheid, dat bij het ontbreken van deze aansluiting de enige conclusie kan zijn dat het "legacy" moet worden vervangen.
PlanDesk streeft er naar de brugfunctie te zijn tussen "legacy" en "hype".

Deze bovenbeschreven aanpak reduceert:
  • desinvesteringen
  • projectkosten
  • doorlooptijden
  • risico's
Van de aanpak is een white-paper beschikbaar. Deze wordt u toegezonden als u een verzoekje stuurt naar info@plandesk.nl