Adviezen
Van organisaties kan niet verwacht worden dat zij alle expertises in huis hebben.
Het in voorkomende gevallen tijdelijk betrekken van specifieke deskundigheid is dan ook een logische stap.
De adviseur levert op basis van zijn onderzoeksopdracht een inhoudelijk onafhankelijk advies.

PlanDesk adviseert vanuit haar ICT-expertise en dit betreft de volgende terreinen:
Optimaliseren
bedrijfsmiddelen
Ondersteuning bij het optimaliseren van de bedrijfsprocessen.
Het gaat hierbij onder andere om de inzet van de reeds beschikbare middelen van een organisatie. Veelal hebben bedrijven systemen en apparatuur die knellende vraagstukken van een bedrijf al zouden kunnen ondersteunen, maar men gunt zich niet de tijd of heeft niet de expertise om deze te exploiteren.
Project
management
Betreft het tot een goed einde brengen van (ICT) projecten.
Er is een grote ervaring beschikbaar ten aanzien van het implementeren van ICT systemen. Hierbij geldt heel vaak het credo “Als het niet kan zo als het moet, dan moet het maar zo als het kan!”
Bij de implementatie gaat speciale aandacht uit naar acceptatie op de werkvloer.
Pakketselectie Bestaande uit:
  • Het opstellen van een programma van eisen (pve) op basis van interviews met voorziene gebruikers (use cases).
  • Het vaststellen van de need-to-haves en de nice-to-haves.
  • Onderzoeken naar op de markt beschikbare (standaard) oplossingen.
  • Het vaststellen van de “fit” en de kosten van het aanpassen van deze oplossingen
  • Het op basis van objectieve criteria bepalen van de beste keuze.